Odlotowa Edukacja

Jednorazowe zajęcia popularno-naukowe, które prowadzone są w czasie 3 godzin przez doświadczonych popularyzatorów nauki w formie pokazów lub warsztatów. Podczas tych zajęć osoby je prowadzące przeprowadzają fascynujące eksperymenty, które stanowią inspirację dla dzieci do poszerzania horyzontów oraz do samodzielnego odkrywania niezwykłego świata nauki.

Kreatywne Warsztaty

Czterogodzinne zajęcia, które prowadzone są w ramach specjalnie zaprojektowanej przez Fundację mobilnej Pracowni Kreatywnego Myślenia. Głównym punktem prowadzonych zajęć jest panel warsztatowy, podczas którego uczestnicy mogą zapoznać się z podstawami mechaniki, elektroniki i programowania z wykorzystywaniem specjalistycznych modułów robotycznych.

Podczas tych zajęć, uczestnicy działają w grupie, a ich zadaniem jest skonstruowanie robota wykonującego określone przez prowadzącego zajęcia zadanie, np. robota jeżdżącego po zamkniętej arenie. Uczestnicy zajęć zapoznają się również z podstawowymi informacjami o planowanych zawodach robotycznych.

RoboWarsztat

Zajęcia dedykowane potencjalnym drużynom, wstępnie deklarującym chęć udziału w zawodach organizowanych w ramach projektu RoboLAB. Zajęcia te są prowadzone w czasie szesnastu godzin i realizowane są w blokach ośmiogodzinnych w ciągu dwóch dni w formie warsztatów. Każda drużyna otrzymuje wsparcie mentorskie zarówno w zakresie rozwijania umiejętności specjalistycznych, jak również kompetencji miękkich.

Tematyka zajęć dostosowana jest do wieku uczestników, przy czym organizator dopuszcza możliwość prowadzenia zajęć z podstaw robotyki, tak, aby każdy uczestnik projektu miał możliwość zbudowania robota oraz jego programowania. Dla osób o większej wiedzy i doświadczeniu w zakresie robotyki prowadzone są zajęcia podczas których mogą one zaplanować i samodzielnie zrealizować konstrukcję robotyczną.

Głównym celem zajęć jest zapoznanie ich uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu elektroniki, mechaniki i programowania, a następnie wykorzystanie zdobytej wiedzy do zbudowania własnego robota, wykorzystując przy tym również, zdobyte podczas zajęć, umiejętności z zakresu kompetencji miękkich.

RoboCamp

Cykliczne zajęcia pozalekcyjne, na które uczestnicy będą mogli zgłaszać się indywidualnie. Zajęcia, przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku od 12 do 18 lat, odbywać się będą dwa razy w tygodniu po dwie godziny i będą miały charakter praktyczny. Celem zajęć będzie rozwój kreatywności, zdolności manualnych oraz umiejętności technicznych ich uczestników. Podczas całej ścieżki edukacyjnej uczestnicy zajęć odbędą pełny kurs z zakresu budowy robotów. Kurs planowany jest na okres całego roku szkolnego z podziałam na sezony. Rozpoczęcie tej formy zajęć planowane jest w kolejnych latach działalności RoboLAB.

RoboStudio

Spotkania otwarte oraz konsultacje, które odbywają się cotygodniowo w soboty i które przeznaczone są dla najbardziej zaangażowanych i zaawansowanych uczestników innych oferowanych przez RoboLAB zajęć oraz dla drużyn deklarujących udział w zawodach. Celem tych zajęć jest pomoc uczestnikom w rozwiązywaniu problemów napotkanych przez nich podczas realizacji projektów oraz doskonalanie umiejętności zdobytych już podczas innych zajęć w ramach projektu.

Chcemy, aby te zajęcia stanowiły miejsce spotkań dla pasjonatów chcących dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami oraz dla osób poszukujących miejsca do realizacji swoich nowatorskich, indywidualnych pomysłów i projektów. Mamy nadzieję, że dzięki tym zajęciom powstanie społeczność skupiona wokół robotyki i nowych technologii.

RoboExpert

W ramach RoboLAB prowadzone są również profesjonalne szkolenia dla drużyn deklarujących udział w zawodach, w ramach których uczestnicy tych drużyn zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu umiejętności specjalistycznych oraz kompetencji miękkich. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych mentorów – ekspertów, którzy na co dzień współpracują z przemysłem oraz partnerami RoboLab.

Zadaniem mentorów jest również udzielenie pomocy drużynom podczas realizacji ich projektów. Mentorzy pozyskiwani są spośród pracowników przedsiębiorstw partnerskich, jak również spośród niezależnych ekspertów, a ich zadaniem jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zdobytymi w trakcie ich kariery zawodowej.

Udostępnij: