RoboLAB to nowatorski projekt, który zakłada realizację wielokierunkowych działań o rozbudowanej formule. W swoich głównych założeniach RoboLAB ma za zadanie prowadzenie zajęć, które pozwolą na zwiększenie kompetencji wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zarówno w zakresie STEM, jak również w zakresie zaawansowanych technologii.

Jednym z priorytetowych założeń projektu jest także rozwijanie przez dzieci i młodzież kompetencji miękkich, ze szczególnym naciskiem na umiejętności rozwiązywania problemów, współpracy, komunikacji, pracy zespołowej, czy rozwój krytycznego myślenia. Nie mniej ważne, dla twórców projektu jest również to, aby zainspirować młodych ludzi do działania oraz zaszczepić w nich wiarę, że dzięki swojej pracy oraz rozwojowi mogą kształtować swoją przyszłość oraz przezwyciężać przeszkody napotykane podczas dążenia do celu.

Organizatorzy zakładają również, że udział i zaangażowanie młodych ludzi pozwoli na przygotowywanie potencjalnych zespołów do konkurowania z uczniami z innych krajów podczas międzynarodowych zawodów robotyki – FIRST Robotics Challenge. Organizatorzy RoboLAB planują również organizację własnych, prestiżowych, międzynarodowych zawodów robotycznych.

Działalność RoboLAB obejmuje dwie grupy zadań. Pierwszą z nich jest działalność związana z prowadzeniem zajęć i szkoleń, natomiast drugą jest organizacja zawodów robotycznych.

Działalność związana z prowadzeniem zajęć i szkoleń dedykowana jest głównie dla uczniów szkół ponadpodstawowych, przy czym organizatorzy dopuszczają również możliwość wzięcia udziału w zajęciach przez uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. Ponadto w zajęciach i szkoleniach mogą wziąć udział osoby dorosłe, które pasjonują się robotyką, są ekspertami z tej dziedziny lub są pracownikami partnerów projektu, którzy w wolnym czasie tworzą konstrukcje robotyczne w domach lub garażach. Organizator, dopuszczając do udziału w projekcie osoby dorosłe, chce w niedalekiej przyszłości zbudować społeczność osób, które swoją wiedzą i doświadczeniem będą wspierać młodych ludzi w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonych celów z zakresu robotyki, zwłaszcza członków drużyn biorących udział w zawodach.

Takie wsparcie pozwoli im uzyskiwać wiedzę i rozwiązywać problemy i trudności pojawiające się podczas realizacji postawionych przed nich zadań.

Działalność związania z organizacją międzynarodowych zawodów robotycznych zakłada ich organizację raz do roku, przy czym tematyka zawodów ogłaszana jest na początku każdego roku. Tematyka zawodów obejmuje zadania, które muszą zostać wykonane przez zbudowanego robota.

W zawodach będą brały udział wieloosobowe drużyny, zaś ich uczestnicy przejdą szkolenia umożliwiające im zdobycie wiedzy potrzebnej do realizacji zadań. Podczas zawodów konieczne będzie również wykorzystanie przez członków drużyn umiejętności miękkich zdobytych podczas szkoleń, ponieważ poza zaprojektowaniem i wykonaniem robota konieczne będzie zaprezentowanie sprawozdania z przebiegu jego przygotowania.

RoboLAB jest projektem ogólnopolskim, a w niedługim okresie czasu będzie on projektem międzynarodowym, dlatego wychodząc naprzeciw jego uczestnikom, wiele z oferowanych zajęć, spotkań i szkoleń możliwa jest do przeprowadzania w sposób zdalny.

Udostępnij: